Πώς να διορθώσετε την 'ανεπαρκή ρευστότητα για αυτήν την συναλλαγή'

Προσπαθείτε να κάνετε μια συναλλαγή σε ένα αποκεντρωμένο χρηματιστήριο και εμφανίζεται ένα σφάλμα; Διαβάστε εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε την ανεπαρκή ρευστότητα για αυτήν την συναλλαγή.